Khi mua các sản phẩm AMD

từ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 30/04/2018
sẽ được tham gia bốc thăm may mắn trúng thưởng 1 trong các món quà sau: