Quan Tâm
Linh Viên
Kim Sơn
Thiên Long

Giải khuyến khích

Voucher mua sản phẩm AMD trị giá 2 triệu đồng

Đức Linh
Duy Quang
Phương Dung
Dũng Sĩ
Mạnh Long
Thành Công
Ngọc Phượng
Tiến Thành
Hoàng Nhật
Hoàng Long
Thành Luân
Đức Tiến
Tam Tuệ
Trọng Tân
Bảo Nguyên
Bảo Tú
Phúc Toàn
Thiên An
Dũng Anh
Vi Toàn