Danh sách người trúng giải

STT Họ tên Số điện thoại Giải thưởng
1 Trần Bình Minh 090 XXXX 290 ÁO THUN AMD
2 Lê Duy Anh 093 XXXX 246 ÁO THUN AMD
3 Nguyễn Thế Duy 038 XXXX 911 ÁO THUN AMD
4 Nguyễn Quang Tuấn 091 XXXX 233 ÁO THUN AMD
5 Nguyễn Văn Minh Hiếu 094 XXXX 844 ÁO THUN AMD
6 Trần Đặng Hoàng Phương 094 XXXX 313 ÁO THUN AMD
7 Nguyễn Đức Lộc 090 XXXX 786 ÁO THUN AMD
8 Lê Chí Hóa 086 XXXX 867 ÁO THUN AMD
9 Lâm Quốc Gia Vinh 093 XXXX 589 ÁO THUN AMD
10 Lê Quang Minh 098 XXXX 192 ÁO THUN AMD
11 Bùi Quang Vinh 093 XXXX 102 ÁO THUN AMD
12 Huỳnh Minh Triết 096 XXXX 069 ÁO THUN AMD
13 Trần Quốc Dũng 093 XXXX 222 ÁO THUN AMD
14 Phan Đức Phương 035 XXXX 131 ÁO THUN AMD
15 Phạm Hồng Thái 090 XXXX 953 ÁO THUN AMD
16 Phan Anh Tú 093 XXXX 564 ÁO THUN AMD
17 Trần Đặng Nhật Hạ 097 XXXX 840 ÁO THUN AMD
18 Đặng Duy Linh 091 XXXX 988 ÁO THUN AMD
19 Nguyễn Nhật Minh 093 XXXX 155 ÁO THUN AMD
20 Trần Trọng Minh 034 XXXX 618 ÁO THUN AMD
0982 05 07 09