ƯỚC TÍNH CẤU HÌNH MONG MUỐN

Chọn cấu hình:
CPU
MAIN
CARD
RAM
SSD
GIÁ CỦA CPU:

1.250.000 VNĐ

Bạn vui lòng nhập thêm thông tin dưới đây để chúng tôi hỗ trợ miễn phí về chi phí cấu hình mong muốn